Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 176 results in range #1 to #176.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 2. Môn học tiên quyết‏‎ (1 revision - redirect page)
 3. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?‏‎ (1 revision)
 4. Tín chỉ‏‎ (1 revision)
 5. Hướng dẫn sử dụng trang dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (1 revision - redirect page)
 6. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân‏‎ (1 revision)
 7. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 8. Môn học trước‏‎ (1 revision - redirect page)
 9. Thời gian nộp học phí‏‎ (1 revision)
 10. Tín chỉ học phí‏‎ (1 revision)
 11. Hệ Thống Xác Thực Tập Trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 12. Môn học tương đương‏‎ (1 revision - redirect page)
 13. Bách Khoa Wiki‏‎ (1 revision)
 14. Môn học tự chọn‏‎ (1 revision - redirect page)
 15. Bách Khoa e-learning‏‎ (1 revision)
 16. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014‏‎ (1 revision)
 17. HỌC BẰNG THỨ HAI‏‎ (1 revision)
 18. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?‏‎ (1 revision)
 19. E-mail‏‎ (1 revision)
 20. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện‏‎ (1 revision)
 21. Tổ chức thi cuối kỳ?‏‎ (1 revision)
 22. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?‏‎ (1 revision)
 23. Học bằng thứ 2‏‎ (1 revision)
 24. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?‏‎ (1 revision)
 25. Điểm 17‏‎ (1 revision - redirect page)
 26. Bằng 2‏‎ (1 revision)
 27. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?‏‎ (1 revision)
 28. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (1 revision)
 29. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)‏‎ (1 revision)
 30. Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa‏‎ (1 revision)
 31. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?‏‎ (1 revision)
 32. Xác thực tập trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 33. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (1 revision - redirect page)
 34. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 35. Điều kiện tốt nghiệp‏‎ (1 revision)
 36. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?‏‎ (1 revision)
 37. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?‏‎ (1 revision)
 38. Chương trình đào tạo chính quy 2014‏‎ (1 revision)
 39. Thủ tục thi vét‏‎ (1 revision)
 40. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh‏‎ (1 revision)
 41. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (1 revision)
 42. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)‏‎ (1 revision)
 43. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo‏‎ (1 revision)
 44. Điều kiện đăng ký TTTN‏‎ (1 revision)
 45. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 46. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?‏‎ (1 revision - redirect page)
 47. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ‏‎ (1 revision)
 48. Tôi muốn khiếu nại về điểm?‏‎ (1 revision)
 49. 2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.‏‎ (1 revision - redirect page)
 50. Đăng ký bảng điểm‏‎ (1 revision)
 51. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?‏‎ (1 revision)
 52. Môn học bắt buộc‏‎ (1 revision - redirect page)
 53. Môn học song hành‏‎ (1 revision - redirect page)
 54. Hổ trợ giảng dạy‏‎ (1 revision)
 55. Môn học thay thế‏‎ (1 revision - redirect page)
 56. 5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (1 revision - redirect page)
 57. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?‏‎ (1 revision)
 58. Tìm kiếm‏‎ (1 revision)
 59. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ xin xét miễn điểm‏‎ (1 revision - redirect page)
 60. Đại học Bách Khoa‏‎ (2 revisions)
 61. Rút môn học‏‎ (2 revisions - redirect page)
 62. Thời khóa biểu‏‎ (2 revisions)
 63. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất‏‎ (2 revisions)
 64. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (2 revisions)
 65. Vấn đề thi liên thông?‏‎ (2 revisions)
 66. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 revisions)
 67. Điểm công bố sai lệch?‏‎ (2 revisions)
 68. CTDT trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 69. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?‏‎ (2 revisions)
 70. Điều kiện đăng ký LVTN‏‎ (2 revisions - redirect page)
 71. Nộp điểm‏‎ (2 revisions)
 72. 1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 73. Qui tirình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 revisions)
 74. Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo‏‎ (2 revisions)
 75. 3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 76. 4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 77. Quy Chế Học Vụ‏‎ (2 revisions - redirect page)
 78. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (2 revisions)
 79. DCMH trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 80. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 revisions)
 81. Thôi học‏‎ (2 revisions)
 82. DHBK OCB MoMo‏‎ (2 revisions)
 83. Buộc tạm dừng học tập‏‎ (3 revisions)
 84. Cách nộp học phí‏‎ (3 revisions)
 85. Kéo dài thời gian học‏‎ (3 revisions)
 86. Sinh viên‏‎ (3 revisions)
 87. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (3 revisions)
 88. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ‏‎ (3 revisions)
 89. Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 90. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (3 revisions)
 91. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 92. Huỷ môn học đã đăng ký‏‎ (3 revisions)
 93. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 94. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 95. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính‏‎ (3 revisions)
 96. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 97. Môn học‏‎ (3 revisions)
 98. Thay đổi mật khẩu email‏‎ (3 revisions)
 99. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (3 revisions)
 100. Các trường hợp hoàn trả học phí‏‎ (3 revisions)
 101. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 102. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ‏‎ (3 revisions)
 103. Đăng ký điểm R‏‎ (3 revisions - redirect page)
 104. Đăng ký điểm R - Rút môn học‏‎ (3 revisions - redirect page)
 105. Thù lao giảng dạy‏‎ (4 revisions)
 106. Dịch vụ bảo hiểm sinh viên‏‎ (4 revisions)
 107. Quản lý đợt đăng ký tham gia bảo hiểm sinh viên‏‎ (4 revisions)
 108. Tải hình tốt nghiệp‏‎ (4 revisions)
 109. Dự thính hè‏‎ (4 revisions)
 110. Học bằng 2‏‎ (4 revisions)
 111. Bảng tóm tắt các ký hiệu nhóm lớp‏‎ (4 revisions)
 112. Thủ tục nhập học?‏‎ (4 revisions)
 113. Thủ tục phúc tra cuối kỳ‏‎ (4 revisions)
 114. Cơ Sở 2‏‎ (4 revisions)
 115. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (4 revisions)
 116. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký xét miễn - chuyển điểm ngoại ngữ"‏‎ (4 revisions)
 117. Tạm dừng‏‎ (5 revisions)
 118. Cách tính học phí‏‎ (5 revisions)
 119. Liên hệ trong Trường‏‎ (5 revisions)
 120. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm‏‎ (5 revisions)
 121. Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)‏‎ (5 revisions - redirect page)
 122. Học kỳ‏‎ (5 revisions)
 123. 1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm‏‎ (5 revisions)
 124. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN‏‎ (5 revisions - redirect page)
 125. Câu lạc bộ Giải thuật Bách Khoa (BKAC)‏‎ (5 revisions)
 126. Cơ Sở 1‏‎ (5 revisions)
 127. Học phần‏‎ (5 revisions)
 128. Địa chất khoáng sản‏‎ (6 revisions)
 129. Thời gian thanh toán học phí‏‎ (6 revisions)
 130. Làm lại thẻ sinh viên‏‎ (6 revisions - redirect page)
 131. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính‏‎ (6 revisions)
 132. Học kỳ dự thính‏‎ (6 revisions)
 133. Tốt nghiệp‏‎ (7 revisions)
 134. Loại hình lớp đào tạo‏‎ (7 revisions)
 135. Thu nhận lại‏‎ (7 revisions)
 136. Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)‏‎ (8 revisions)
 137. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký‏‎ (8 revisions)
 138. Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp‏‎ (8 revisions)
 139. Cách xem và thanh toán học phí‏‎ (8 revisions)
 140. Luận văn tốt nghiệp‏‎ (8 revisions)
 141. Giấy chứng nhận sinh viên‏‎ (9 revisions)
 142. Học bổng‏‎ (9 revisions)
 143. Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào‏‎ (9 revisions)
 144. Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN‏‎ (9 revisions)
 145. Tài khoản Ngân hàng‏‎ (9 revisions)
 146. Điểm R‏‎ (10 revisions)
 147. Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?‏‎ (10 revisions)
 148. Dịch vụ in bảng điểm‏‎ (11 revisions)
 149. Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)‏‎ (11 revisions)
 150. Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp‏‎ (12 revisions)
 151. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK‏‎ (12 revisions)
 152. Học kỳ chính‏‎ (12 revisions)
 153. Quy chế học vụ‏‎ (12 revisions)
 154. Quy định về trình độ tiếng Anh‏‎ (13 revisions)
 155. Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào‏‎ (14 revisions)
 156. Ngoại ngữ‏‎ (15 revisions)
 157. Dịch vụ hỗ trợ‏‎ (16 revisions)
 158. Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN‏‎ (16 revisions)
 159. Cách đăng ký môn học‏‎ (18 revisions)
 160. My Bách Khoa‏‎ (18 revisions)
 161. Lý lịch tốt nghiệp‏‎ (20 revisions)
 162. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thẩm tra xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ‏‎ (20 revisions)
 163. Thuế TNCN‏‎ (21 revisions)
 164. Học phí‏‎ (22 revisions)
 165. Hệ thống xác thực tập trung‏‎ (24 revisions)
 166. Học vụ‏‎ (25 revisions)
 167. Nhập học‏‎ (27 revisions)
 168. Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)‏‎ (27 revisions)
 169. Hệ thống điện thoại nội bộ‏‎ (29 revisions)
 170. BKPay‏‎ (32 revisions)
 171. Trang Chính‏‎ (36 revisions)
 172. Đăng ký môn hoc‏‎ (39 revisions)
 173. Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm‏‎ (43 revisions)
 174. Tuyển sinh‏‎ (52 revisions)
 175. Nhập điểm trực tuyến‏‎ (55 revisions)
 176. Phần mềm Đăng ký môn học‏‎ (103 revisions)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)