Thủ tục nhập học?

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Xem tại : www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Thông tin nhập học

Tham khảo thêm qui trình : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình hướng dẫn >> Hướng dẫn tân sinh viên (hệ chính quy)