Liên hệ trong Trường

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

LIÊN HỆ KHOA

1 – Phân ngành

2 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ

LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101 A4)

1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

2 – Gia hạn đóng học phí

3 – Sinh hoạt công dân

4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học

5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)

1 – Xác nhận không nợ học phí

2 – Nhận biên lai học phí