DHBK OCB MoMo

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Giới thiệu

Nhằm gia tăng các kênh thanh toán nhanh chóng và thuận tiện phục vụ cho việc Thu phí dịch vụ cho Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM (viết tắt là ĐHBK) và các đơn vị của trường, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), đối tác Thu hộ phí và học phí cung cấp thêm một kênh Thu hộ phí dịch vụ thông qua ứng dụng Ví MoMo. Dịch vụ Thu hộ này được gọi là "Dịch vụ phí ĐH Bách Khoa – OCB" trên ứng dụng Ví MoMo. Sau đây gọi là Dịch vụ Thu hộ qua MoMo.

Đối tượng nộp phí: Sinh viên hoặc người sử dụng dịch vụ cung cấp bởi ĐHBK hoặc các đơn vị của ĐHBK có sử dụng Dịch vụ Thu hộ qua MoMo này.

Đối tượng thụ hưởng: ĐHBK hoặc các đơn vị của ĐHBK có sử dụng Dịch vụ Thu hộ qua MoMo này.

Lưu ý: người dùng cần đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng của các phần mềm đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp bởi ĐHBK và các đơn vị của ĐHBK trước khi sử dụng Dịch vụ Thu hộ qua MoMo.


Hướng dẫn thanh toán

Bước 1.

Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của ĐHBK hoặc các đơn vị của ĐHBK có sử dụng Dịch vụ Thu hộ qua MoMo này và xem kỹ số tiền phí dịch vụ tương ứng theo yêu cầu của từng dịch vụ (cung cấp theo từng phần mềm đăng ký sử dụng dịch vụ tương ứng).

Bước 2.

Người dùng thanh toán phí dịch vụ thông qua ứng dụng Ví MoMo dùng "Dịch vụ phí ĐH Bách Khoa – OCB" với số tiền đúng chính xác đã xác định ở bước 1. Người dùng ghi nhớ thông tin Mã giao dịch của giao dịch đã thanh toán thành công và số điện thoại của điện thoại sử dụng ứng dụng Ví MoMo vừa giao dịch ở bước này.

Bước 3.

Người dùng sử dụng 02 thông tin trên để hoàn tất các bước theo yêu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ ở bước 1. Người dùng lưu ý kiểm chứng và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin như đã nói ở bước 2, tránh các sai sót hoặc thất thoát.


Các dịch vụ của ĐHBK hoặc các đơn vị của ĐHBK có sử dụng Dịch vụ Thu hộ qua MoMo

Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHBK - BKEnglish http://bkenglish.edu.vn

  • Đánh giá 02 kỹ năng (Nói và Viết) theo dạng thức TOEIC cho sinh viên ĐHBK và các Trường/Khoa thành viên của ĐHQG-HCM.

Đây là dịch vụ tổ chức bởi Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHBK - BKEnglish nhằm giúp Sinh viên đáp ứng yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra 4 kỹ năng đối với sinh viên đại học theo yêu cầu chung của ĐHQG-HCM. Xem thêm tại đây.