Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Tham khảo

http://wiki.hcmut.edu.vn/index.php/Ngoại_ngữ

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.

Quy trình đăng ký

 • Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ.
 • Đăng ký xét miễn/chuyển điểm các môn ngoại ngữ.

Đăng ký thẩm tra văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ

Tập tin:Tham tra vb cc1.png

Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ

 • Sinh viên nhấn chọn đăng ký mới (trường hợp đăng ký 1 chứng chỉ mới).
 • Sinh viên phải nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và cần kiểm lại trước khi xác nhận.
 • Sinh viên đính kèm tập tin ảnh của chứng chỉ cần thẩm tra (tập tin dạng .jpg & dung lượng < 1MB).
 • Trường hợp sinh viên muốn đổi thông tin văn bằng/chứng chỉ (chưa thẩm tra) => nhấn vào "chi tiết" => thực hiện như bước trên.

Tập tin:Dk thamtra vbcc.png

Bước 2. Sinh viên theo dõi kết quả thẩm tra

 • Sinh viên cần phải theo dõi kết quả thẩm tra.
 • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả thẩm tra là "Không hợp lệ" thì sinh viên phải xem lý do gì để có hướng khắc phục và đăng ký thẩm tra lại để có thể thực hiện đăng ký xét miễn.

Tập tin:Kq thamtra vbcc.png

 • Trường hợp văn bằng/chứng chỉ trả kết quả là "không hợp lệ" thì điểm sẽ không được tính vào bảng điểm của sinh viên và không hoàn lại tiền lệ phí chuyển điểm đã thanh toán.

Tập tin:Lydo khonghople.png

Một số địa chỉ liên hệ

Tập tin:Diachi lienhecc.png