Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.