Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Môn học tự chọn‏‎ (1 revision - redirect page)
 2. Bách Khoa e-learning‏‎ (1 revision)
 3. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014‏‎ (1 revision)
 4. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?‏‎ (1 revision)
 5. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?‏‎ (1 revision)
 6. E-mail‏‎ (1 revision)
 7. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện‏‎ (1 revision)
 8. HỌC BẰNG THỨ HAI‏‎ (1 revision)
 9. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?‏‎ (1 revision)
 10. Tổ chức thi cuối kỳ?‏‎ (1 revision)
 11. Bằng 2‏‎ (1 revision)
 12. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?‏‎ (1 revision)
 13. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 14. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (1 revision)
 15. Học bằng thứ 2‏‎ (1 revision)
 16. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?‏‎ (1 revision)
 17. Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa‏‎ (1 revision)
 18. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?‏‎ (1 revision)
 19. Đăng ký bảng điểm‏‎ (1 revision)
 20. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)‏‎ (1 revision)
 21. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (1 revision - redirect page)
 22. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 23. Xác thực tập trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 24. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?‏‎ (1 revision)
 25. Chương trình đào tạo chính quy 2014‏‎ (1 revision)
 26. Thủ tục thi vét‏‎ (1 revision)
 27. Điều kiện tốt nghiệp‏‎ (1 revision)
 28. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)‏‎ (1 revision)
 29. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo‏‎ (1 revision)
 30. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh‏‎ (1 revision)
 31. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (1 revision)
 32. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?‏‎ (1 revision - redirect page)
 33. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ‏‎ (1 revision)
 34. Điều kiện đăng ký TTTN‏‎ (1 revision)
 35. 2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.‏‎ (1 revision - redirect page)
 36. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?‏‎ (1 revision)
 37. Tôi muốn khiếu nại về điểm?‏‎ (1 revision)
 38. Môn học bắt buộc‏‎ (1 revision - redirect page)
 39. Môn học song hành‏‎ (1 revision - redirect page)
 40. Môn học thay thế‏‎ (1 revision - redirect page)
 41. 5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (1 revision - redirect page)
 42. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?‏‎ (1 revision)
 43. Tìm kiếm‏‎ (1 revision)
 44. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ xin xét miễn điểm‏‎ (1 revision - redirect page)
 45. Hổ trợ giảng dạy‏‎ (1 revision)
 46. Môn học tiên quyết‏‎ (1 revision - redirect page)
 47. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?‏‎ (1 revision)
 48. Tín chỉ‏‎ (1 revision)
 49. Hướng dẫn sử dụng trang dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (1 revision - redirect page)
 50. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 51. Môn học trước‏‎ (1 revision - redirect page)
 52. Điểm 17‏‎ (1 revision - redirect page)
 53. Thời gian nộp học phí‏‎ (1 revision)
 54. Tín chỉ học phí‏‎ (1 revision)
 55. Hệ Thống Xác Thực Tập Trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 56. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân‏‎ (1 revision)
 57. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 58. Môn học tương đương‏‎ (1 revision - redirect page)
 59. Bách Khoa Wiki‏‎ (1 revision)
 60. Điểm công bố sai lệch?‏‎ (2 revisions)
 61. Thời khóa biểu‏‎ (2 revisions)
 62. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất‏‎ (2 revisions)
 63. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (2 revisions)
 64. Vấn đề thi liên thông?‏‎ (2 revisions)
 65. CTDT trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 66. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 revisions)
 67. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?‏‎ (2 revisions)
 68. Nộp điểm‏‎ (2 revisions)
 69. Điều kiện đăng ký LVTN‏‎ (2 revisions - redirect page)
 70. 1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 71. Đại học Bách Khoa‏‎ (2 revisions)
 72. Qui tirình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 revisions)
 73. Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo‏‎ (2 revisions)
 74. 3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 75. 4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 76. Quy Chế Học Vụ‏‎ (2 revisions - redirect page)
 77. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (2 revisions)
 78. DCMH trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 79. Thôi học‏‎ (2 revisions)
 80. DHBK OCB MoMo‏‎ (2 revisions)
 81. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 revisions)
 82. Rút môn học‏‎ (2 revisions - redirect page)
 83. Sinh viên‏‎ (3 revisions)
 84. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (3 revisions)
 85. Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 86. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ‏‎ (3 revisions)
 87. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 88. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (3 revisions)
 89. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 90. Huỷ môn học đã đăng ký‏‎ (3 revisions)
 91. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 92. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 93. Đăng ký điểm R‏‎ (3 revisions - redirect page)
 94. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính‏‎ (3 revisions)
 95. Đăng ký điểm R - Rút môn học‏‎ (3 revisions - redirect page)
 96. Thay đổi mật khẩu email‏‎ (3 revisions)
 97. Môn học‏‎ (3 revisions)
 98. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (3 revisions)
 99. Các trường hợp hoàn trả học phí‏‎ (3 revisions)
 100. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)