Dead-end pages

Jump to navigation Jump to search

The following pages do not link to other pages in BKwiki.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm
 2. 1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.
 3. 3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.
 4. 4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.
 5. Buộc tạm dừng học tập
 6. Bách Khoa Wiki
 7. Bách Khoa e-learning
 8. Bằng 2
 9. Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa
 10. CTDT trực tuyến
 11. Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm
 12. Các trường hợp hoàn trả học phí
 13. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ
 14. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?
 15. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?
 16. Cách nộp học phí
 17. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014
 18. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?
 19. Cách xem và thanh toán học phí
 20. Cơ Sở 1
 21. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp
 22. DCMH trực tuyến
 23. DHBK OCB MoMo
 24. Dự thính hè
 25. E-mail
 26. Giấy chứng nhận sinh viên
 27. Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)
 28. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính
 29. Hệ thống xác thực tập trung
 30. Hệ thống điện thoại nội bộ
 31. HỌC BẰNG THỨ HAI
 32. Học bằng thứ 2
 33. Học bổng
 34. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp
 35. Hổ trợ giảng dạy
 36. Kéo dài thời gian học
 37. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký
 38. Liên hệ trong Trường
 39. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí
 40. Nhập học
 41. Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?
 42. Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào
 43. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?
 44. Qui tirình làm lại thẻ sinh viên
 45. Qui trình làm lại thẻ sinh viên
 46. Quy chế học vụ
 47. Quy định về trình độ tiếng Anh
 48. Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm
 49. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm
 50. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)