Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 62 results in range #1 to #62.

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Hệ thống xác thực tập trung‏‎ (13 links)
 2. Môn học‏‎ (8 links)
 3. Điểm R‏‎ (5 links)
 4. Làm lại thẻ sinh viên‏‎ (4 links)
 5. Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào‏‎ (4 links)
 6. Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 7. Loại hình lớp đào tạo‏‎ (4 links)
 8. Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 9. Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN‏‎ (4 links)
 10. Thảo luận Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 11. Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 12. Học kỳ dự thính‏‎ (3 links)
 13. Học phí‏‎ (3 links)
 14. Quy chế học vụ‏‎ (3 links)
 15. Cách đăng ký môn học‏‎ (3 links)
 16. Dự thính hè‏‎ (3 links)
 17. My Bách Khoa‏‎ (3 links)
 18. Thủ tục phúc tra cuối kỳ‏‎ (3 links)
 19. Giấy chứng nhận sinh viên‏‎ (3 links)
 20. Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm‏‎ (2 links)
 21. Cách xem và thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 22. Thủ tục thi vét‏‎ (2 links)
 23. Tín chỉ học phí‏‎ (2 links)
 24. Ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 25. Phần mềm Đăng ký môn học‏‎ (2 links)
 26. Thời gian thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 27. BKPay‏‎ (2 links)
 28. Bằng 2‏‎ (2 links)
 29. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (2 links)
 30. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK‏‎ (2 links)
 31. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (2 links)
 32. Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)‏‎ (2 links)
 33. Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN‏‎ (2 links)
 34. Tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 35. Kéo dài thời gian học‏‎ (2 links)
 36. Nhập điểm trực tuyến‏‎ (2 links)
 37. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 links)
 38. Các trường hợp hoàn trả học phí‏‎ (2 links)
 39. Dịch vụ in bảng điểm‏‎ (2 links)
 40. Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)‏‎ (2 links)
 41. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký‏‎ (2 links)
 42. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 43. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (2 links)
 44. Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?‏‎ (2 links)
 45. Thu nhận lại‏‎ (2 links)
 46. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (2 links)
 47. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (2 links)
 48. Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào‏‎ (2 links)
 49. Học bằng thứ 2‏‎ (2 links)
 50. Quy định về trình độ tiếng Anh‏‎ (2 links)
 51. Cách tính học phí‏‎ (2 links)
 52. Cơ Sở 1‏‎ (2 links)
 53. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 54. Rút môn học‏‎ (2 links)
 55. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (2 links)
 56. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 links)
 57. Luận văn tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 58. Thôi học‏‎ (2 links)
 59. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 60. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 links)
 61. Tạm dừng‏‎ (2 links)
 62. Học kỳ chính‏‎ (2 links)

View (previous 250 | next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)