Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tìm kiếm‏‎ (02:04, 26 March 2015)
 2. Điều kiện đăng ký TTTN‏‎ (09:43, 31 March 2015)
 3. Thời gian nộp học phí‏‎ (09:50, 31 March 2015)
 4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (02:28, 1 April 2015)
 5. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân‏‎ (07:50, 1 April 2015)
 6. Thủ tục thi vét‏‎ (02:51, 2 April 2015)
 7. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (03:06, 7 April 2015)
 8. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (06:23, 8 April 2015)
 9. Đăng ký bảng điểm‏‎ (06:51, 13 April 2015)
 10. Đại học Bách Khoa‏‎ (09:10, 27 April 2015)
 11. Bách Khoa e-learning‏‎ (07:08, 4 May 2015)
 12. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (12:12, 24 June 2015)
 13. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp‏‎ (12:12, 24 June 2015)
 14. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất‏‎ (12:12, 24 June 2015)
 15. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (12:15, 24 June 2015)
 16. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký‏‎ (12:16, 24 June 2015)
 17. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (12:16, 24 June 2015)
 18. Chương trình đào tạo chính quy 2014‏‎ (12:38, 24 June 2015)
 19. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (13:08, 24 June 2015)
 20. Bằng 2‏‎ (13:36, 24 June 2015)
 21. Tín chỉ‏‎ (14:07, 24 June 2015)
 22. Tín chỉ học phí‏‎ (14:11, 24 June 2015)
 23. Môn học‏‎ (14:14, 24 June 2015)
 24. Điều kiện tốt nghiệp‏‎ (14:27, 24 June 2015)
 25. Học phí‏‎ (15:22, 24 June 2015)
 26. Học bằng 2‏‎ (15:25, 24 June 2015)
 27. Hệ thống điện thoại nội bộ‏‎ (16:55, 24 June 2015)
 28. Học phần‏‎ (17:16, 24 June 2015)
 29. Luận văn tốt nghiệp‏‎ (17:44, 24 June 2015)
 30. Thời khóa biểu‏‎ (17:47, 24 June 2015)
 31. Cách nộp học phí‏‎ (17:52, 24 June 2015)
 32. Buộc tạm dừng học tập‏‎ (17:55, 24 June 2015)
 33. Nhập điểm trực tuyến‏‎ (04:29, 22 October 2015)
 34. Bách Khoa Wiki‏‎ (12:25, 28 October 2015)
 35. Hổ trợ giảng dạy‏‎ (12:28, 28 October 2015)
 36. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo‏‎ (08:39, 10 November 2015)
 37. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?‏‎ (03:39, 18 November 2015)
 38. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh‏‎ (06:51, 18 November 2015)
 39. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?‏‎ (07:02, 18 November 2015)
 40. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?‏‎ (07:04, 18 November 2015)
 41. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)‏‎ (07:24, 18 November 2015)
 42. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)‏‎ (07:24, 18 November 2015)
 43. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (07:31, 18 November 2015)
 44. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (07:31, 18 November 2015)
 45. Tổ chức thi cuối kỳ?‏‎ (08:29, 18 November 2015)
 46. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?‏‎ (07:20, 24 November 2015)
 47. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014‏‎ (07:21, 24 November 2015)
 48. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện‏‎ (07:22, 24 November 2015)
 49. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?‏‎ (07:23, 24 November 2015)
 50. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?‏‎ (07:24, 24 November 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)