Difference between revisions of "Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 134: Line 134:
 
  '''L. CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC'''
 
  '''L. CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC'''
  
57. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK?]]
+
57. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
  
 
58. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ?]]
 
58. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ?]]

Revision as of 01:33, 2 December 2015

 A.	TUYỂN SINH

1. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?

2. Vấn đề thi liên thông?

3. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh

4. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?

 B.	TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

5. Thủ tục nhập học?

6. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?

C.	ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

7. Cách đăng ký môn học

8. Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)

9. Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)

10. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK

11. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

12. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

D.	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

13. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

14. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)

15. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?

E.	XÉT MIỄN MÔN HỌC

16. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học

17. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

F.	KIỂM TRA, THI VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

18. Tôi có lý do phải vắng thi

19. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ

20. Tổ chức thi cuối kỳ?

21. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?

22. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014

23. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện

24. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?

25. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?

26. Tôi muốn khiếu nại về điểm?

27. Điểm công bố sai lệch?

G.	HỌC PHÍ

28. Cách tính học phí?

29. Cách xem và thanh toán học phí?

30. Làm cách nào để biết đã thanh toán học phí thành công?

31. Thời gian thanh toán học phí?

32. Thanh toán trễ học phí HK chính?

33. Thanh toán trễ học phí dự thính (DT ngoài giờ, DT chuyển hệ, DT chuyển cơ sở, DT hè)?

34. Cách đăng nhập vào hệ thống thanh toán trực tuyến BKPay của trường ĐHBK?

35. Cách đăng nhập vào hệ thống OCB online?

36. Tôi phải chờ đợi lâu khi nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng OCB, xin cho hỏi cách khắc phục?

37. Tôi có thể xin miễn/giảm/hoãn nộp học phí?

38. Các trường hợp hoàn trả học phí?

39. Tôi đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng Đông Á, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?

40. Tôi đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng OCB, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?

41. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của trường ĐHBK, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?

H.	NGÂN HÀNG

42. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?

43. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?

44. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?

I.	NGOẠI NGỮ

45. Quy định về trình độ tiếng Anh

46. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?

47. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?

48. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

49. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ?

50. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn?

51. Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN?

52. Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào?

53. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký?

54. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào?

J.	TỐT NGHIỆP

55. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp?

56. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?

K.	HỌC BẰNG THỨ HAI
L.	CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC

57. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

58. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ?

59. Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo

60. Liên hệ trong Trường