Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Hệ thống xác thực tập trung‏‎ (13 links)
 2. Môn học‏‎ (8 links)
 3. Điểm R‏‎ (5 links)
 4. Loại hình lớp đào tạo‏‎ (4 links)
 5. Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN‏‎ (4 links)
 6. Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 7. Làm lại thẻ sinh viên‏‎ (4 links)
 8. Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 9. Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 10. Thảo luận Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 11. Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào‏‎ (4 links)
 12. Thủ tục phúc tra cuối kỳ‏‎ (3 links)
 13. Giấy chứng nhận sinh viên‏‎ (3 links)
 14. Học kỳ dự thính‏‎ (3 links)
 15. Học phí‏‎ (3 links)
 16. Quy chế học vụ‏‎ (3 links)
 17. My Bách Khoa‏‎ (3 links)
 18. Cách đăng ký môn học‏‎ (3 links)
 19. Dự thính hè‏‎ (3 links)
 20. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 21. Cách tính học phí‏‎ (2 links)
 22. Cơ Sở 1‏‎ (2 links)
 23. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (2 links)
 24. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 links)
 25. Luận văn tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 26. Rút môn học‏‎ (2 links)
 27. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 links)
 28. Tạm dừng‏‎ (2 links)
 29. Học kỳ chính‏‎ (2 links)
 30. Thôi học‏‎ (2 links)
 31. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 32. Ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 33. Phần mềm Đăng ký môn học‏‎ (2 links)
 34. Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm‏‎ (2 links)
 35. Cách xem và thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 36. Thủ tục thi vét‏‎ (2 links)
 37. Tín chỉ học phí‏‎ (2 links)
 38. BKPay‏‎ (2 links)
 39. Bằng 2‏‎ (2 links)
 40. Thời gian thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 41. Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN‏‎ (2 links)
 42. Tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 43. Kéo dài thời gian học‏‎ (2 links)
 44. Nhập điểm trực tuyến‏‎ (2 links)
 45. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 links)
 46. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (2 links)
 47. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK‏‎ (2 links)
 48. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (2 links)
 49. Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)‏‎ (2 links)
 50. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký‏‎ (2 links)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)