Short pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính ‎[0 bytes]
 2. (hist) ‎1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm. ‎[17 bytes]
 3. (hist) ‎3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm. ‎[17 bytes]
 4. (hist) ‎4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm. ‎[17 bytes]
 5. (hist) ‎Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè? ‎[19 bytes]
 6. (hist) ‎Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè? ‎[19 bytes]
 7. (hist) ‎Qui tirình làm lại thẻ sinh viên ‎[24 bytes]
 8. (hist) ‎Bách Khoa Wiki ‎[29 bytes]
 9. (hist) ‎Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa ‎[31 bytes]
 10. (hist) ‎Thực tập tốt nghiệp (TTTN) ‎[39 bytes]
 11. (hist) ‎Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN) ‎[39 bytes]
 12. (hist) ‎Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh ‎[42 bytes]
 13. (hist) ‎Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo ‎[48 bytes]
 14. (hist) ‎Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ? ‎[48 bytes]
 15. (hist) ‎Thời khóa biểu ‎[61 bytes]
 16. (hist) ‎Đăng ký bảng điểm ‎[72 bytes]
 17. (hist) ‎Tổ chức thi cuối kỳ? ‎[74 bytes]
 18. (hist) ‎Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học? ‎[89 bytes]
 19. (hist) ‎Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN? ‎[89 bytes]
 20. (hist) ‎Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp? ‎[89 bytes]
 21. (hist) ‎Thôi học ‎[95 bytes]
 22. (hist) ‎Sinh viên ‎[97 bytes]
 23. (hist) ‎Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh? ‎[115 bytes]
 24. (hist) ‎Thù lao giảng dạy ‎[134 bytes]
 25. (hist) ‎Bách Khoa e-learning ‎[158 bytes]
 26. (hist) ‎Huỷ môn học đã đăng ký ‎[201 bytes]
 27. (hist) ‎Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo ‎[208 bytes]
 28. (hist) ‎DCMH trực tuyến ‎[215 bytes]
 29. (hist) ‎Thời gian thanh toán học phí ‎[223 bytes]
 30. (hist) ‎Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn ‎[224 bytes]
 31. (hist) ‎E-mail ‎[228 bytes]
 32. (hist) ‎Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học ‎[248 bytes]
 33. (hist) ‎Thủ tục thi vét ‎[248 bytes]
 34. (hist) ‎Tìm kiếm ‎[249 bytes]
 35. (hist) ‎Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào ‎[252 bytes]
 36. (hist) ‎Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành? ‎[255 bytes]
 37. (hist) ‎Đăng ký môn hoc ‎[258 bytes]
 38. (hist) ‎Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp ‎[258 bytes]
 39. (hist) ‎Thủ tục nhập học? ‎[265 bytes]
 40. (hist) ‎Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp? ‎[271 bytes]
 41. (hist) ‎Điểm công bố sai lệch? ‎[275 bytes]
 42. (hist) ‎Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện ‎[287 bytes]
 43. (hist) ‎Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp ‎[296 bytes]
 44. (hist) ‎Cơ Sở 2 ‎[298 bytes]
 45. (hist) ‎Miễn/giảm/hoãn nộp học phí ‎[299 bytes]
 46. (hist) ‎Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ‎[300 bytes]
 47. (hist) ‎Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm ‎[308 bytes]
 48. (hist) ‎Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK? ‎[310 bytes]
 49. (hist) ‎Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì? ‎[316 bytes]
 50. (hist) ‎Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất ‎[327 bytes]

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)