Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (1 revision)
 2. Học bằng thứ 2‏‎ (1 revision)
 3. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?‏‎ (1 revision)
 4. Bằng 2‏‎ (1 revision)
 5. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?‏‎ (1 revision)
 6. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 7. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)‏‎ (1 revision)
 8. Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa‏‎ (1 revision)
 9. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (1 revision - redirect page)
 10. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?‏‎ (1 revision)
 11. Đăng ký bảng điểm‏‎ (1 revision)
 12. Xác thực tập trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 13. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?‏‎ (1 revision)
 14. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 15. Thủ tục thi vét‏‎ (1 revision)
 16. Điều kiện tốt nghiệp‏‎ (1 revision)
 17. Chương trình đào tạo chính quy 2014‏‎ (1 revision)
 18. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)‏‎ (1 revision)
 19. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo‏‎ (1 revision)
 20. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh‏‎ (1 revision)
 21. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (1 revision)
 22. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?‏‎ (1 revision - redirect page)
 23. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ‏‎ (1 revision)
 24. Điều kiện đăng ký TTTN‏‎ (1 revision)
 25. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?‏‎ (1 revision)
 26. Tôi muốn khiếu nại về điểm?‏‎ (1 revision)
 27. Môn học bắt buộc‏‎ (1 revision - redirect page)
 28. 2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.‏‎ (1 revision - redirect page)
 29. Môn học song hành‏‎ (1 revision - redirect page)
 30. Tìm kiếm‏‎ (1 revision)
 31. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ xin xét miễn điểm‏‎ (1 revision - redirect page)
 32. Hổ trợ giảng dạy‏‎ (1 revision)
 33. Môn học thay thế‏‎ (1 revision - redirect page)
 34. 5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (1 revision - redirect page)
 35. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?‏‎ (1 revision)
 36. Tín chỉ‏‎ (1 revision)
 37. Hướng dẫn sử dụng trang dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (1 revision - redirect page)
 38. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 39. Môn học tiên quyết‏‎ (1 revision - redirect page)
 40. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?‏‎ (1 revision)
 41. Thời gian nộp học phí‏‎ (1 revision)
 42. Tín chỉ học phí‏‎ (1 revision)
 43. Hệ Thống Xác Thực Tập Trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 44. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân‏‎ (1 revision)
 45. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 46. Môn học trước‏‎ (1 revision - redirect page)
 47. Môn học tương đương‏‎ (1 revision - redirect page)
 48. Điểm 17‏‎ (1 revision - redirect page)
 49. Môn học tự chọn‏‎ (1 revision - redirect page)
 50. Bách Khoa Wiki‏‎ (1 revision)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)