Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #51 to #100.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện‏‎ (1 revision)
 2. HỌC BẰNG THỨ HAI‏‎ (1 revision)
 3. Tổ chức thi cuối kỳ?‏‎ (1 revision)
 4. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?‏‎ (1 revision)
 5. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?‏‎ (1 revision)
 6. Bằng 2‏‎ (1 revision)
 7. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?‏‎ (1 revision)
 8. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (1 revision)
 9. Học bằng thứ 2‏‎ (1 revision)
 10. Vấn đề thi liên thông?‏‎ (2 revisions)
 11. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (2 revisions)
 12. CTDT trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 13. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 revisions)
 14. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?‏‎ (2 revisions)
 15. Điều kiện đăng ký LVTN‏‎ (2 revisions - redirect page)
 16. Nộp điểm‏‎ (2 revisions)
 17. 1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 18. Qui tirình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 revisions)
 19. Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo‏‎ (2 revisions)
 20. 3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 21. 4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.‏‎ (2 revisions)
 22. Quy Chế Học Vụ‏‎ (2 revisions - redirect page)
 23. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (2 revisions)
 24. DCMH trực tuyến‏‎ (2 revisions)
 25. Điểm công bố sai lệch?‏‎ (2 revisions)
 26. Thôi học‏‎ (2 revisions)
 27. DHBK OCB MoMo‏‎ (2 revisions)
 28. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 revisions)
 29. Rút môn học‏‎ (2 revisions - redirect page)
 30. Thời khóa biểu‏‎ (2 revisions)
 31. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất‏‎ (2 revisions)
 32. Đại học Bách Khoa‏‎ (2 revisions)
 33. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 34. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 35. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính‏‎ (3 revisions)
 36. Môn học‏‎ (3 revisions)
 37. Thay đổi mật khẩu email‏‎ (3 revisions)
 38. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (3 revisions)
 39. Các trường hợp hoàn trả học phí‏‎ (3 revisions)
 40. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 41. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ‏‎ (3 revisions)
 42. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp‏‎ (3 revisions)
 43. Buộc tạm dừng học tập‏‎ (3 revisions)
 44. Cách nộp học phí‏‎ (3 revisions)
 45. Kéo dài thời gian học‏‎ (3 revisions)
 46. Sinh viên‏‎ (3 revisions)
 47. Tôi có lý do phải vắng thi‏‎ (3 revisions)
 48. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ‏‎ (3 revisions)
 49. Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm‏‎ (3 revisions)
 50. Đăng ký điểm R‏‎ (3 revisions - redirect page)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)