Most linked-to pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Hệ thống xác thực tập trung‏‎ (13 links)
 2. Môn học‏‎ (8 links)
 3. Điểm R‏‎ (5 links)
 4. Thảo luận Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 5. Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào‏‎ (4 links)
 6. Loại hình lớp đào tạo‏‎ (4 links)
 7. Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN‏‎ (4 links)
 8. Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 9. Làm lại thẻ sinh viên‏‎ (4 links)
 10. Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp‏‎ (4 links)
 11. Thành viên:Trantu‏‎ (4 links)
 12. My Bách Khoa‏‎ (3 links)
 13. Cách đăng ký môn học‏‎ (3 links)
 14. Dự thính hè‏‎ (3 links)
 15. Thủ tục phúc tra cuối kỳ‏‎ (3 links)
 16. Giấy chứng nhận sinh viên‏‎ (3 links)
 17. Học kỳ dự thính‏‎ (3 links)
 18. Học phí‏‎ (3 links)
 19. Quy chế học vụ‏‎ (3 links)
 20. Quy định về trình độ tiếng Anh‏‎ (2 links)
 21. Thu nhận lại‏‎ (2 links)
 22. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ‏‎ (2 links)
 23. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất‏‎ (2 links)
 24. Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào‏‎ (2 links)
 25. Học bằng thứ 2‏‎ (2 links)
 26. Cách tính học phí‏‎ (2 links)
 27. Cơ Sở 1‏‎ (2 links)
 28. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 29. Luận văn tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 30. Rút môn học‏‎ (2 links)
 31. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (2 links)
 32. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn‏‎ (2 links)
 33. Thôi học‏‎ (2 links)
 34. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 35. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào‏‎ (2 links)
 36. Tạm dừng‏‎ (2 links)
 37. Học kỳ chính‏‎ (2 links)
 38. Ngoại ngữ‏‎ (2 links)
 39. Phần mềm Đăng ký môn học‏‎ (2 links)
 40. Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm‏‎ (2 links)
 41. Cách xem và thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 42. Thủ tục thi vét‏‎ (2 links)
 43. Tín chỉ học phí‏‎ (2 links)
 44. BKPay‏‎ (2 links)
 45. Bằng 2‏‎ (2 links)
 46. Thời gian thanh toán học phí‏‎ (2 links)
 47. Tốt nghiệp‏‎ (2 links)
 48. Kéo dài thời gian học‏‎ (2 links)
 49. Nhập điểm trực tuyến‏‎ (2 links)
 50. Qui trình làm lại thẻ sinh viên‏‎ (2 links)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)