Pages with the fewest revisions

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 2. Môn học tiên quyết‏‎ (1 revision - redirect page)
 3. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?‏‎ (1 revision)
 4. Tín chỉ‏‎ (1 revision)
 5. Hướng dẫn sử dụng trang dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"‏‎ (1 revision - redirect page)
 6. Tạm dừng theo yêu cầu cá nhân‏‎ (1 revision)
 7. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?‏‎ (1 revision)
 8. Môn học trước‏‎ (1 revision - redirect page)
 9. Thời gian nộp học phí‏‎ (1 revision)
 10. Tín chỉ học phí‏‎ (1 revision)
 11. Hệ Thống Xác Thực Tập Trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 12. Môn học tương đương‏‎ (1 revision - redirect page)
 13. Bách Khoa Wiki‏‎ (1 revision)
 14. Môn học tự chọn‏‎ (1 revision - redirect page)
 15. Bách Khoa e-learning‏‎ (1 revision)
 16. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014‏‎ (1 revision)
 17. HỌC BẰNG THỨ HAI‏‎ (1 revision)
 18. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?‏‎ (1 revision)
 19. E-mail‏‎ (1 revision)
 20. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện‏‎ (1 revision)
 21. Tổ chức thi cuối kỳ?‏‎ (1 revision)
 22. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?‏‎ (1 revision)
 23. Học bằng thứ 2‏‎ (1 revision)
 24. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?‏‎ (1 revision)
 25. Điểm 17‏‎ (1 revision - redirect page)
 26. Bằng 2‏‎ (1 revision)
 27. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?‏‎ (1 revision)
 28. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học‏‎ (1 revision)
 29. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)‏‎ (1 revision)
 30. Bố trí giờ học tại các cơ sở của Trường đại học Bách Khoa‏‎ (1 revision)
 31. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?‏‎ (1 revision)
 32. Xác thực tập trung‏‎ (1 revision - redirect page)
 33. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK‏‎ (1 revision - redirect page)
 34. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 35. Điều kiện tốt nghiệp‏‎ (1 revision)
 36. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?‏‎ (1 revision)
 37. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?‏‎ (1 revision)
 38. Chương trình đào tạo chính quy 2014‏‎ (1 revision)
 39. Thủ tục thi vét‏‎ (1 revision)
 40. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh‏‎ (1 revision)
 41. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí‏‎ (1 revision)
 42. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)‏‎ (1 revision)
 43. Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo‏‎ (1 revision)
 44. Điều kiện đăng ký TTTN‏‎ (1 revision)
 45. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?‏‎ (1 revision)
 46. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?‏‎ (1 revision - redirect page)
 47. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ‏‎ (1 revision)
 48. Tôi muốn khiếu nại về điểm?‏‎ (1 revision)
 49. 2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.‏‎ (1 revision - redirect page)
 50. Đăng ký bảng điểm‏‎ (1 revision)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)