Difference between revisions of "Trang Chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
'''Chào mừng đến với BKwiki.'''
 
'''Chào mừng đến với BKwiki.'''
  
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cán bộ và sinh viên trong nhà trường cũng như các đơn vị ngoài trường, trong đó có các dịch vụ cung cấp thông tin về các quy định, quy chế, quy trình, … dưới các dạng văn bản trên các website của các đơn vị trong trường. Cán bộ và sinh viên (và các đơn vị ngoài trường), sau đây gọi tắt nguời dùng, có thể tham khảo các thông tin này trên các website của các đơn vị tương ứng, trao đổi với người có chức trách thông qua email, điện thoại được công bố sẵn, mục góp ý trên các website hoặc dùng các công cụ trao đổi (dạng diễn đàn) của [http://www.aao.hcmut.edu.vn Phòng Đào tạo] hoặc các phòng ban khác. Các thông tin này đang được cung cấp theo từng chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường tại các website riêng của từng đơn vị, thể hiện rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường, thể hiện tính pháp lý của các thông tin cung cấp.  
+
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm [[BKwiki:Giới_thiệu | Giới thiệu về BKwiki]].
  
Hệ thống BKwiki được xây dựng như một một hệ thống thông tin hỏi đáp dạng kho tri thức cho cả nhà trường theo mô hình Wikipedia.com với các hạn chế về quyền cung cấp và sửa chữa thông tin theo đúng quyền hạn và chức trách của các đơn vị trong trường.  
+
Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp ([http://mybk.hcmut.edu.vn myBK]-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".
  
Mô hình mới này vẫn đảm bảo được tính pháp của các thông tin cung cấp, nghĩa là vẫn phải do các đơn vị trực tiếp cung cấp theo đúng chức trách của mình. Các thông tin liên quan đến các biểu mẫu, quyết định, … mang tính pháp lý vẫn phải trỏ về đúng nơi lưu trữ được nhà trường quy định (hiện nay là tại các website các đơn vị theo đúng nguyên tắc quản lý).
+
Trân trọng.
 +
 
 +
== Làm sao tìm thấy thông tin? ==
 +
 
 +
Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp [[Tìm kiếm]].
 +
 
 +
== Ai cung cấp thông tin? ==
 +
 
 +
Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ... các thông tin và sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong nhà trường.
 +
 
 +
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
 +
 
 +
=== Các quy trình, quy định, câu hỏi thường gặp cho Sinh viên Đại học/cao đẳng ===
  
Ưu điểm của hệ thống đề xuất là người dùng chỉ cần biết một nơi để tìm kiếm thông tin, không cần phải nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường. Ngoài ra, do các thông tin có liên quan đến nhau đều ở cùng một chỗ nên có thể giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu đầy đủ các vấn đề đang quan tâm. Khi cần các văn bản, biểu mẫu mang tính pháp lý, người dùng sẽ được dẫn đến các nơi cung cấp tin cậy (các website của các phòng ban).
+
* [[Sinh viên]]
 +
* [[Quy chế học vụ]]
 +
* [[Học bổng]]
 +
* [[Học phí]]
 +
* [[Đăng ký môn hoc]]
 +
* [[Học vụ]]
 +
* [[Học vụ hệ VLVH]]
 +
* [[Ngoại ngữ]]
 +
* [[Tốt nghiệp]]
 +
* [[Dịch vụ in bảng điểm]]
 +
* [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]
  
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc cung cấp thông tin, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn. Chúc các bạn có được các thông tin hữu ích tại hệ thống BKwiki này,
+
Hướng dẫn:
 +
* [[ Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)]]
 +
* [[Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Đào Tạo]]
 +
* [[Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính]]...
  
Trân trọng.
 
  
== Làm sao thấy thông tin? ==
 
  
Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp [[Tìm kiếm]].
+
[[Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)]]
  
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
+
=== Giảng viên ===
  
[[Sinh viên]], [[Quy chế học vụ]], [[Học bổng]], [[Học phí]], [[Đăng ký môn hoc]], [[Học vụ]], [[Học vụ hệ VLVH]], [[Ngoại ngữ]], [[Tốt nghiệp]], [[Dịch vụ in bảng điểm]], [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]...
+
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]], [http://khtc.hcmut.edu.vn/thu-tuc-thanh-toan Hướng dẫn thủ tục thanh toán - Phòng KHTC], [[Tài khoản Ngân hàng]]
  
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]]
+
=== Hướng dẫn sử dụng các phần mềm của nhà trường ===
  
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
  
[[Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)]
+
=== Các vấn đề khác: điện thoại nội bộ, ...  ===
  
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
  
 
[[Thể loại:Tất cả]]
 
[[Thể loại:Tất cả]]

Latest revision as of 05:56, 14 October 2020

Chào mừng đến với BKwiki.

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm Giới thiệu về BKwiki.

Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp (myBK-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".

Trân trọng.

Làm sao tìm thấy thông tin?

Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Ai cung cấp thông tin?

Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ... các thông tin và sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Các quy trình, quy định, câu hỏi thường gặp cho Sinh viên Đại học/cao đẳng

Hướng dẫn:


Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)

Giảng viên

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN, Hướng dẫn thủ tục thanh toán - Phòng KHTC, Tài khoản Ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm của nhà trường

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Các vấn đề khác: điện thoại nội bộ, ...

Hệ thống điện thoại nội bộ