Hướng dẫn Cửa tiếp Sinh viên tại Phòng Kế hoạch - Tài chính

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Phòng Kế hoạch - Tài chính, cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại:

Cửa tiếp sinh viên hệ chính quy, cao đẳng, kỹ sư 2

Tiếp nhận hồ sơ:

- Giải đáp thắc mắc học phí, hướng dẫn sử dụng BKpay.

- Trả biên lai thu học phí các hệ (CQ, CĐ, KS 2, SDH, VLVH). Lịch trả biên lai thu học phí hàng kỳ được đăng tải trên website của phòng KHTC: http://khtc.hcmut.edu.vn/

- Xác nhận không nợ học phí (áp dụng đối với sinh viên chuyển hệ đào tạo và sinh viên VLVH). Biểu mẫu xác nhận không nợ học phí, tải về tại: http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien

- Thủ tục hoàn trả học phí. Biểu mẫu hoàn trả học phí, tải về tại: http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien

Cửa tiếp sinh viên hệ đào tạo Sau đại học, không chính qui (VLVH)

- Giải đáp thắc mắc học phí, hướng dẫn sử dụng BKpay.

- Thủ tục hoàn trả học phí. Biểu mẫu hoàn trả học phí, tải về tại: http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien