Search results

Jump to navigation Jump to search
 • Quý Thầy/Cô sẽ thấy chức năng xuất danh sách tài khoản cán bộ - sinh viên BKPay của đơn vị mình từ Menu 1. Quý Thầy/Cô xuất danh sách tài khoản theo khoa/phòng/ban (hiện hành của cán bộ).
  2 KB (392 words) - 03:41, 5 December 2016
 • …tiêu các ngành tuyển sinh tại ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' --> Danh sách ngành-môn thi-Chỉ tiêu
  255 bytes (61 words) - 03:39, 18 November 2015
 • * Danh sách các đợt đăng ký * Danh sách các loại bảo hiểm có trong đợt
  2 KB (381 words) - 08:31, 26 October 2017
 • …ờng hợp 1: sinh viên đang học và trường hợp 2: sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc đã nghỉ học. '''Trường hợp 2''': sinh viên có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp hoặc chưa hoàn tất chương trình đào t
  2 KB (406 words) - 08:25, 6 April 2016
 • …hông đóng HP các lớp dự thính trong hai đợt kế trước; SV có tên trong danh sách học GDQP trong hè; SV đã đăng ký và được duyệt tham gia MHX …hì chỉ được xét học các MH mở riêng vào T7+CN (nếu có), SV có thể lập danh sách đề xuất với Khoa để mở các MH dạng này. Môn TTTN và TT ng
  7 KB (1,726 words) - 09:29, 28 March 2016
 • [[Thể loại:Danh sách]]
  1 KB (253 words) - 09:29, 28 March 2016
 • …ức kiểm tra) vẫn được tổ chức học như bình thường. Khoa và Bộ môn lập danh sách ngày, giờ tổ chức kiểm tra, bố trí thêm cán bộ làm nhiệm
  1 KB (331 words) - 03:01, 26 February 2016
 • Giảng viên chọn Học kỳ nhập điểm từ danh sách các học kỳ. Mặc nhiên hệ thống hiển thị học kỳ mới nh …chọn tiếp nút '''Edit''' trong cột '''Xem''' trên từng môn học để xem danh sách các nhóm lớp tương ứng cho môn học đã chọn (và bắt đầu
  14 KB (3,477 words) - 04:29, 22 October 2015
 • [[Thể loại:Danh sách]]
  2 KB (455 words) - 03:08, 26 February 2016
 • …học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.
  1 KB (335 words) - 03:27, 31 October 2016
 • …kết quả đăng ký môn học (nếu có) của các SV tham gia Mùa hè xanh theo danh sách do Đoàn thanh niên gửi.
  1 KB (373 words) - 03:08, 26 February 2016
 • # Bước 1. Đăng ký các nhóm lớp: SV chọn các nhóm lớp môn học đưa vào danh sách đăng ký. Các môn học sẽ được kiểm tra các ràng buộc cầ Sau khi chọn đợt đăng ký, hệ thống hiển thị danh sách các môn học đã đăng ký (nếu có) (một số môn có thể do P
  29 KB (7,432 words) - 05:27, 19 July 2017
 • …PĐT xếp Thời khóa biểu sơ bộ''' - Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ căn cứ trên danh sách các MH của SV và kế hoạch của các Khoa/nhà trường để tổ
  6 KB (1,457 words) - 06:24, 10 September 2019
 • …ính, Hội đồng tốt nghiệp trường họp để tiến hành xem xét và thông qua danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Dựa trên đề n
  2 KB (514 words) - 14:27, 24 June 2015
 • [[Thể loại:Danh sách]]
  3 KB (703 words) - 09:20, 28 March 2016
 • …số nội bộ cần gọi. Danh sách các số điện thoại nội bộ có thể tra cứu theo Danh Bạ Điện Thoại Nội Bộ của trường. • Mẫu đăng ký dịch vụ hợp lệ là phải có chữ ký, ghi rõ họ tên và đúng chức danh như đã ghi trong mẫu đăng ký.
  9 KB (2,284 words) - 16:55, 24 June 2015
 • Tại Trang chủ, ở danh sách hồ sơ xét tuyển, thí sinh click vào icon Máy in (4.2)
  7 KB (1,531 words) - 09:24, 26 May 2016