Search results

Jump to navigation Jump to search
Results 1 – 19 of 19
Advanced search

Search in namespaces:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Page title matches

 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n Bước 2. Truy cập dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm
  1 KB (320 words) - 08:04, 26 October 2017

Page text matches

 • Cơ sở 2 tại Linh Trung cung cấp các dịch vụ: Sinh viên liên hệ tại '''Phòng 107H1''' gồm các nội dung:
  298 bytes (70 words) - 02:47, 14 March 2016
 • …vụ phí ĐH Bách Khoa – OCB"''''' trên ứng dụng Ví MoMo. Sau đây gọi là '''''Dịch vụ Thu hộ qua MoMo'''''. …sử dụng dịch vụ cung cấp bởi ĐHBK hoặc các đơn vị của ĐHBK có sử dụng '''''Dịch vụ Thu hộ qua MoMo''''' này.
  3 KB (728 words) - 05:45, 9 March 2018
 • Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại: == Cửa tiếp sinh viên số 2 ==
  2 KB (408 words) - 08:04, 31 October 2016
 • …CM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp t Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ...
  2 KB (557 words) - 05:56, 14 October 2020
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính, cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại: == Cửa tiếp sinh viên hệ chính quy, cao đẳng, kỹ sư 2 ==
  1 KB (282 words) - 09:47, 29 August 2016
 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n Bước 2. Truy cập dịch vụ đăng ký tham gia bảo hiểm
  1 KB (320 words) - 08:04, 26 October 2017
 • * Sinh viên từ khóa 2008 bảng điểm được in song ngữ (mẫu mới). * Sinh viên từ khóa 2007 trở về trước in bảng điểm từng học kỳ the
  3 KB (784 words) - 11:39, 19 August 2016
 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n * Sinh viên chỉ được phép đăng ký xét miễn/chuyển điểm cho mỗi môn
  2 KB (577 words) - 03:32, 26 September 2017
 • # [[Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ"]] # [[Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký xét miễn - chuyển điểm ngoại ngữ"]]
  1 KB (271 words) - 06:37, 28 December 2016
 • …định chi tiết các đối tượng được tham gia – công bố trong thông báo tuyển sinh và có các hướng dẫn cần thiết cho mỗi đợt. …uổi tối) theo thực tế điều kiện mở lớp và hoàn cảnh, nhu cầu cá nhân. Sinh viên bằng 2 được miễn học các môn đã tích lũy trong quá trình
  2 KB (460 words) - 13:36, 24 June 2015
 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
  3 KB (782 words) - 03:31, 26 February 2016
 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
  3 KB (782 words) - 07:33, 3 December 2015
 • * Nếu sau khi vào được trang chủ dịch vụ mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể n Bước 1. Sinh viên xác nhận thông tin văn bằng/chứng chỉ
  2 KB (547 words) - 03:27, 26 September 2017
 • Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.<br/> Sinh viên truy cập vào website https://mybk.hcmut.edu.vn/nhaphoc
  4 KB (1,126 words) - 03:51, 13 August 2018
 • …ng chia thành 03 nhóm: ứng dụng dùng chung, ứng dụng dành cho CB (và Giảng viên - GV) và ứng dụng dành cho SV. …ứng dụng dành cho Giảng viên (Cán bộ Giảng viên) và ứng dụng dành cho Sinh viên. Đa số các ứng dụng dùng chung là các ứng dụng độc lập,
  7 KB (1,822 words) - 03:45, 26 February 2020
 • - Phòng công tác sinh viên (nếu có): 1 điện thoại ==Thủ tục đăng ký các dịch vụ điện thoại nội bộ và yêu cầu sữa chữa điện thoại
  9 KB (2,284 words) - 16:55, 24 June 2015
 • …vấn đề thu chi, như thu học phí (HP) và các loại dịch vụ phí khác của sinh viên (SV), chi học bổng khuyến khích, tài trợ (HB) cho SV, chi trả l …nh toán vào các thời điểm cần thiết theo các lịch thanh toán học phí (HP), dịch vụ phí của nhà trường. SV có thể thanh toán kể cả sau khi
  17 KB (4,227 words) - 03:42, 7 May 2020
 • …mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm [[Hệ thống
  29 KB (7,432 words) - 05:27, 19 July 2017