Orphaned pages

Jump to navigation Jump to search

The following pages are not linked from or transcluded into other pages in BKwiki.

Showing below up to 25 results in range #1 to #25.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm
 2. 1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.
 3. 3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.
 4. 4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.
 5. Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?
 6. Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?
 7. Cách nộp học phí
 8. DHBK OCB MoMo
 9. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ "Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ
 10. HỌC BẰNG THỨ HAI
 11. Học bằng 2
 12. Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp
 13. Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm
 14. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm
 15. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính
 16. Thay đổi mật khẩu email
 17. Thời gian nộp học phí
 18. Thời khóa biểu
 19. Trang Chính
 20. Tổ chức thi cuối kỳ?
 21. Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?
 22. Điều kiện đăng ký TTTN
 23. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?
 24. Đăng ký bảng điểm
 25. Địa chất khoáng sản

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)