Trang Chính

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Chào mừng đến với BKwiki.

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cán bộ và sinh viên trong nhà trường cũng như các đơn vị ngoài trường, trong đó có các dịch vụ cung cấp thông tin về các quy định, quy chế, quy trình, … dưới các dạng văn bản trên các website của các đơn vị trong trường. Cán bộ và sinh viên (và các đơn vị ngoài trường), sau đây gọi tắt là nguời dùng, có thể tham khảo các thông tin này trên các website của các đơn vị tương ứng, trao đổi với người có chức trách thông qua email, điện thoại được công bố sẵn, mục góp ý trên các website hoặc dùng các công cụ trao đổi (dạng diễn đàn) của Phòng Đào tạo hoặc các phòng ban khác. Các thông tin này đang được cung cấp theo từng chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường tại các website riêng của từng đơn vị, thể hiện rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường, thể hiện tính pháp lý của các thông tin cung cấp.

Hệ thống BKwiki được xây dựng như một một hệ thống thông tin hỏi đáp dạng kho tri thức cho cả nhà trường theo mô hình Wikipedia.com với các hạn chế về quyền cung cấp và sửa chữa thông tin theo đúng quyền hạn và chức trách của các đơn vị trong trường.

Mô hình mới này vẫn đảm bảo được tính pháp lý của các thông tin cung cấp, nghĩa là vẫn phải do các đơn vị trực tiếp cung cấp theo đúng chức trách của mình. Các thông tin liên quan đến các biểu mẫu, quyết định, … mang tính pháp lý vẫn phải trỏ về đúng nơi lưu trữ được nhà trường quy định (hiện nay là tại các website các đơn vị theo đúng nguyên tắc quản lý).

Ưu điểm của hệ thống đề xuất là người dùng chỉ cần biết một nơi để tìm kiếm thông tin, không cần phải nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường. Ngoài ra, do các thông tin có liên quan đến nhau đều ở cùng một chỗ nên có thể giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu đầy đủ các vấn đề đang quan tâm. Khi cần các văn bản, biểu mẫu mang tính pháp lý, người dùng sẽ được dẫn đến các nơi cung cấp tin cậy (các website của các phòng ban).

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc cung cấp thông tin, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn. Chúc các bạn có được các thông tin hữu ích tại hệ thống BKwiki này,

Trân trọng.

Làm sao thấy thông tin?

Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Sinh viên, Quy chế học vụ,Học bổng, Học phí, Đăng ký môn hoc , Học vụ, Ngoại ngữ, Tốt nghiệp,Đăng ký bảng điểm...

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN


MediaWiki đã được cài đặt thành công.

Xin đọc Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần mềm wiki.

Để bắt đầu