Difference between revisions of "Trang Chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
Trân trọng.
 
Trân trọng.
  
== Làm sao thấy thông tin? ==
+
== Làm sao tìm thấy thông tin? ==
  
 
Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp [[Tìm kiếm]].
 
Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp [[Tìm kiếm]].
 +
 +
== Ai cung cấp thông tin? ==
 +
 +
Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ... các thông tin và sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong nhà trường.
  
 
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
 
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
  
=== Sinh viên ===
+
=== Các quy trình, quy định, câu hỏi thường gặp cho Sinh viên Đại học/cao đẳng ===
  
 
[[Sinh viên]], [[Quy chế học vụ]], [[Học bổng]], [[Học phí]], [[Đăng ký môn hoc]], [[Học vụ]], [[Học vụ hệ VLVH]], [[Ngoại ngữ]], [[Tốt nghiệp]], [[Dịch vụ in bảng điểm]], [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]...
 
[[Sinh viên]], [[Quy chế học vụ]], [[Học bổng]], [[Học phí]], [[Đăng ký môn hoc]], [[Học vụ]], [[Học vụ hệ VLVH]], [[Ngoại ngữ]], [[Tốt nghiệp]], [[Dịch vụ in bảng điểm]], [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]...
Line 23: Line 27:
 
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]]
 
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]]
  
=== Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường ===
+
=== Hướng dẫn sử dụng các phần mềm của nhà trường ===
  
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
  
=== Các vấn đề khác ===
+
=== Các vấn đề khác: điện thoại nội bộ, ...  ===
 +
 
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
  
 
[[Thể loại:Tất cả]]
 
[[Thể loại:Tất cả]]

Revision as of 07:20, 5 November 2015

Chào mừng đến với BKwiki.

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm Giới thiệu về BKwiki.

Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp (myBK-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".

Trân trọng.

Làm sao tìm thấy thông tin?

Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Ai cung cấp thông tin?

Hiện nay, tất cả các cán bộ, giảng viên của nhà trường đều được phép thêm vào, hiệu chỉnh, ... các thông tin và sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao trong nhà trường.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Các quy trình, quy định, câu hỏi thường gặp cho Sinh viên Đại học/cao đẳng

Sinh viên, Quy chế học vụ, Học bổng, Học phí, Đăng ký môn hoc, Học vụ, Học vụ hệ VLVH, Ngoại ngữ, Tốt nghiệp, Dịch vụ in bảng điểm, Giấy chứng nhận sinh viên...

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)

Giảng viên

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm của nhà trường

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Các vấn đề khác: điện thoại nội bộ, ...

Hệ thống điện thoại nội bộ