Difference between revisions of "Trang Chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm [[BKwiki:Giới_thiệu | Giới thiệu về BKwiki]].
 
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm [[BKwiki:Giới_thiệu | Giới thiệu về BKwiki]].
  
Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp ([mybk.hcmut.edu.vn | myBK]-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".
+
Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp ([http://mybk.hcmut.edu.vn myBK]-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".
  
 
Trân trọng.
 
Trân trọng.

Revision as of 07:16, 5 November 2015

Chào mừng đến với BKwiki.

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm Giới thiệu về BKwiki.

Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp (myBK-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".

Trân trọng.

Làm sao thấy thông tin?

Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Sinh viên

Sinh viên, Quy chế học vụ, Học bổng, Học phí, Đăng ký môn hoc, Học vụ, Học vụ hệ VLVH, Ngoại ngữ, Tốt nghiệp, Dịch vụ in bảng điểm, Giấy chứng nhận sinh viên...

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)

Giảng viên

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Các vấn đề khác

Hệ thống điện thoại nội bộ