Difference between revisions of "Trang Chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
'''Chào mừng đến với BKwiki.'''
 
'''Chào mừng đến với BKwiki.'''
  
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cán bộ và sinh viên trong nhà trường cũng như các đơn vị ngoài trường, trong đó có các dịch vụ cung cấp thông tin về các quy định, quy chế, quy trình, … dưới các dạng văn bản trên các website của các đơn vị trong trường. Cán bộ và sinh viên (và các đơn vị ngoài trường), sau đây gọi tắt nguời dùng, có thể tham khảo các thông tin này trên các website của các đơn vị tương ứng, trao đổi với người có chức trách thông qua email, điện thoại được công bố sẵn, mục góp ý trên các website hoặc dùng các công cụ trao đổi (dạng diễn đàn) của [http://www.aao.hcmut.edu.vn Phòng Đào tạo] hoặc các phòng ban khác. Các thông tin này đang được cung cấp theo từng chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong trường tại các website riêng của từng đơn vị, thể hiện rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường, thể hiện tính pháp lý của các thông tin cung cấp.  
+
Trường [http://www.hcmut.edu.vn ĐH Bách Khoa Tp.HCM] đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm [[BKwiki:Giới_thiệu | Giới thiệu về BKwiki]].
  
Hệ thống BKwiki được xây dựng như một một hệ thống thông tin hỏi đáp dạng kho tri thức cho cả nhà trường theo mô hình Wikipedia.com với các hạn chế về quyền cung cấp và sửa chữa thông tin theo đúng quyền hạn và chức trách của các đơn vị trong trường.
+
Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp ([mybk.hcmut.edu.vn | myBK]-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".
 
 
Mô hình mới này vẫn đảm bảo được tính pháp lý của các thông tin cung cấp, nghĩa là vẫn phải do các đơn vị trực tiếp cung cấp theo đúng chức trách của mình. Các thông tin liên quan đến các biểu mẫu, quyết định, … mang tính pháp lý vẫn phải trỏ về đúng nơi lưu trữ được nhà trường quy định (hiện nay là tại các website các đơn vị theo đúng nguyên tắc quản lý).
 
 
 
Ưu điểm của hệ thống đề xuất là người dùng chỉ cần biết một nơi để tìm kiếm thông tin, không cần phải nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường. Ngoài ra, do các thông tin có liên quan đến nhau đều ở cùng một chỗ nên có thể giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu đầy đủ các vấn đề đang quan tâm. Khi cần các văn bản, biểu mẫu mang tính pháp lý, người dùng sẽ được dẫn đến các nơi cung cấp tin cậy (các website của các phòng ban).
 
 
 
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc cung cấp thông tin, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ tất cả các bạn. Chúc các bạn có được các thông tin hữu ích tại hệ thống BKwiki này,
 
  
 
Trân trọng.
 
Trân trọng.
Line 18: Line 12:
  
 
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
 
== Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây ==
 +
 +
=== Sinh viên ===
  
 
[[Sinh viên]], [[Quy chế học vụ]], [[Học bổng]], [[Học phí]], [[Đăng ký môn hoc]], [[Học vụ]], [[Học vụ hệ VLVH]], [[Ngoại ngữ]], [[Tốt nghiệp]], [[Dịch vụ in bảng điểm]], [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]...
 
[[Sinh viên]], [[Quy chế học vụ]], [[Học bổng]], [[Học phí]], [[Đăng ký môn hoc]], [[Học vụ]], [[Học vụ hệ VLVH]], [[Ngoại ngữ]], [[Tốt nghiệp]], [[Dịch vụ in bảng điểm]], [[ Giấy chứng nhận sinh viên]]...
 +
 +
[[Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)]]
 +
 +
=== Giảng viên ===
  
 
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]]
 
[[Giảng viên]], [[Nộp điểm]], [[Thù lao giảng dạy]], [[Thuế TNCN]]
 +
 +
=== Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường ===
  
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
 
[[my Bách Khoa | Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường]]
  
[[Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)]]
+
=== Các vấn đề khác ===
 
 
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
 
[[Hệ thống điện thoại nội bộ]]
  
 
[[Thể loại:Tất cả]]
 
[[Thể loại:Tất cả]]

Revision as of 07:14, 5 November 2015

Chào mừng đến với BKwiki.

Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM đã và đang cung cấp rất nhiều dịch vụ/thông tin cho cho cán bộ và sinh viên cũng như các đơn vị ngoài trường. BKwiki là nơi tổng hợp tất cả các thông tin theo dạng kho tri thức Wikipedia.com. Xem thêm Giới thiệu về BKwiki.

Nếu không tìm thấy thông tin hoặc cần góp ý, xin vui lòng gửi vào BK Hỏi Đáp ([mybk.hcmut.edu.vn | myBK]-> "GÓP Ý VỀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG" -> "Góp ý cho BKwiki".

Trân trọng.

Làm sao thấy thông tin?

Các thông tin trên BKwiki được tìm thấy chủ yếu dùng phương pháp Tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm các đề mục sau đây

Sinh viên

Sinh viên, Quy chế học vụ, Học bổng, Học phí, Đăng ký môn hoc, Học vụ, Học vụ hệ VLVH, Ngoại ngữ, Tốt nghiệp, Dịch vụ in bảng điểm, Giấy chứng nhận sinh viên...

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)

Giảng viên

Giảng viên, Nộp điểm, Thù lao giảng dạy, Thuế TNCN

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của nhà trường

Các vấn đề khác

Hệ thống điện thoại nội bộ