Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(thể loại)
Line 1: Line 1:
1. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
+
#[[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
 
+
#[[Tôi có lý do phải vắng thi]]
2. [[Tôi có lý do phải vắng thi]]
+
#[[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
 
+
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
3. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
+
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 
+
#[[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
4. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
+
#[[Làm lại thẻ sinh viên]]
 
+
#[[Tạm dừng]]  
[[5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
+
#[[Thu nhận lại]]
 
+
#[[Thôi học]]
6. [[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
+
#[[Rút môn học]]
 
+
#[[Kéo dài thời gian học]]
7. [[Làm lại thẻ sinh viên]]
+
#[[Thủ tục thi vét]]
 
+
#[[Thủ tục phúc tra cuối kỳ]]
8.[[Tạm dừng]]  
 
 
 
9.[[Thu nhận lại]]
 
 
 
10.[[Thôi học]]
 
 
 
10.[[Rút môn học]]
 
 
 
11.[[Kéo dài thời gian học]]
 
 
 
12.[[Thủ tục thi vét]]
 
 
 
13.[[Thủ tục phúc tra cuối kỳ]]
 
  
 
== Tham khảo ==
 
== Tham khảo ==

Revision as of 13:59, 24 June 2015