Search results

Jump to navigation Jump to search
 • …trình giáo dục cấp bằng kỹ sư chính quy và là một lựa chọn trong CTGD đại học cấp bằng cử nhân. …gành – [10 TC (LVTN) + số TC các MH có ĐKMH nhưng chưa có điểm (không tính môn dự thính) + 7 TC]”
  2 KB (445 words) - 17:44, 24 June 2015
 • …iên phụ trách giảng dạy môn học và báo cho Ban thanh tra giáo dục. Các môn học kiểm tra khác ngày giờ phải có đề kiểm tra khác nhau. …Hóa đại cương, các môn chính trị, các môn Anh văn và một số môn khác. Các môn tổ chức kiểm tra tập trung có chung đề kiểm tra.
  1 KB (331 words) - 03:01, 26 February 2016
 • …à một đơn nguyên trọn vẹn được tổ chức giảng dạy và đánh giá nội trong một học kỳ. ==Các hoạt động học tập giảng dạy trong môn học==
  7 KB (1,766 words) - 14:14, 24 June 2015
 • …g tác sinh viên của trường. Quy chế học vụ hiện được áp dụng là '''Quy chế học vụ 2015'''. ==Quy chế học vụ 2012==
  3 KB (584 words) - 05:14, 15 June 2017
 • 805 bytes (191 words) - 07:24, 24 November 2015
 • …ác nhận đã hoàn thành một học phần (như trường hợp CC Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất,…). ==Học phần tốt nghiệp==
  5 KB (1,325 words) - 17:16, 24 June 2015
 • …gồm một số tuần nhất định dành cho các hoạt động giảng dạy học tập các môn học, một số tuần dành cho việc đánh giá kiến thức tập trung ( ==Học kỳ chính==
  5 KB (1,292 words) - 03:10, 26 February 2016
 • a. Điều kiện đăng ký môn TTTN: …ôn đã đăng ký học trong học kỳ chính kế trước được xem như đạt (không tính môn dự thính).
  3 KB (819 words) - 07:54, 19 October 2017
 • …lượng kiến thức và hoạt động học thuật quy đổi tương đương. Ở đây một tiết học được tính quy chuẩn bằng 50 phút.
  3 KB (792 words) - 14:07, 24 June 2015
 • …Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?]] 5. [[Thủ tục nhập học?]]
  4 KB (891 words) - 08:37, 6 April 2016
 • Theo quy định của nhà trường, kể từ Học kỳ 2/2014-2015, việc nộp điểm của Giảng viên (GV) có thể t === Chọn Học kỳ nhập điểm ===
  14 KB (3,477 words) - 04:29, 22 October 2015