Difference between revisions of "Tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
# [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
# [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
# [[Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp]]
+
# [[Học bằng thứ 2]]
# [[Học bằng 2]]
 
 
# [[Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất]]
 
# [[Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất]]
  
 
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]
 
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]

Latest revision as of 07:18, 2 December 2015