Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế bằng tốt nghiệp đại học bị mất

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

- Đơn đề nghị cấp GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP thay bằng đại học (trong đơn vui lòng ghi rõ Năm vào trường ; Năm tốt nghiệp ; Nơi sinh : Ngành tốt nghiệp)

- Đơn cớ mất có xác nhận của Công an

- 1 bảng photo bằng tốt nghiệp đại học (nếu còn)