Thành viên:Trantu

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Trần Anh Tú, MSCB: 02366. Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí.