Dịch vụ in bảng điểm

From BKwiki
Revision as of 07:38, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Từ 1/1/2015, việc in bảng điểm và bản sao học bạ được quy định như sau:

SV chưa tốt nghiệp:

in Giấy xác nhận điểm trung bình, Bảng điểm (mẫu mới)*.

  • Sinh viên từ khóa 2008 bảng điểm được in song ngữ (mẫu mới).
  • Sinh viên từ khóa 2007 trở về trước in bảng điểm từng học kỳ theo mẫu cũ.

- SV tốt nghiệp:

  • Từ năm 2015 trở về sau: in Học bạ bản sao(mẫu mới)*.
  • Từ năm 2014 trở về trước: in Học bạ bản sao (mẫu cũ)**, KHÔNG in Giấy xác nhận điểm trung bình và Bảng điểm (mẫu mới).Nếu muốn in Bảng điểm HK (mẫu cũ)** thì đăng ký tại PĐT, không đăng ký online.
* Bảng điểm (mẫu mới)

được in song ngữ Việt-Anh, bao gồm tất cả các học kỳ tính đến học kỳ hiện tại với giá tiền là 30.000đ/bản in (không phụ thuộc số lượng học kỳ). Học bạ (mẫu mới) cũng được in song ngữ Việt-Anh và giá tiền là 50.000 đ/bản in.

** Bảng điểm (mẫu cũ)

được in riêng từng học kỳ bằng tiếng Việt với giá 5.000 đ/học kỳ. Học bạ (mẫu cũ) chỉ được in bằng tiếng Việt và giá tiền là 50.000 đ/bản in.


Dịch vụ khác

Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp

Xem Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm

Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại

Sinh viên đã tốt nghiệp từ K2006 đến hiện tại : đăng ký in bản sao học bạ (dạng bảng điểm dành cho sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học)

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> Đăng ký in bảng điểm --> Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng ý --> Bấm Đăng ký.
  2. Sau khi đăng ký, SV cần Ghi lại Mã phiếu đăng ký (hoặc in ra “Phiếu đăng ký bảng điểm”
  3. Đến Phòng đào tạo trong vòng 03 ngày làm việc sau khi đăng ký, báo mã phiếu đăng ký (hoặc cầm theo “Phiếu đăng ký” đã in ra) để đóng lệ phí và nhận lại phiếu PĐK có ghi ngày nhận bảng điểm.(Sau 3 ngày làm việc nếu không đóng lệ phí thì phiếu đăng ký sẽ bị hủy).
  4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, cầm theo phiếu đăng ký và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã thanh toán không hoàn lại.

Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006

Sinh viên hệ cao đẳng chính qui