Difference between revisions of "Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:
  
 
[[Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp]] và [[Loại hình lớp đào tạo]]
 
[[Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp]] và [[Loại hình lớp đào tạo]]
 +
 +
 +
[[Tập tin:Loai hinh lop vs dien sinh vien.png|800px|Loại hình lớp vs. Diện Sinh viên]]
 +
  
  

Latest revision as of 09:29, 28 March 2016

Xem thêm:

Đối tượng Sinh viên và loại hình lớpLoại hình lớp đào tạo


Loại hình lớp vs. Diện Sinh viên


Loại hình lớp được phép ĐKMH => LopCQ LopDT LopB2 LopBT LopĐP LopTX LopQT
Diện SV
CQ - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) B X X -- -- -- x
B2-CQ - SV chính quy bằng 2 học ban ngày B X X -- -- -- x
B2-tối - SV chính quy bằng 2 học buổi tối X X B -- -- -- x
VLVH - SV hệ VLVH học tại cơ sở BK X X X B X -- x
VLVH-ĐP - SV hệ VLVH học tại địa phương X X X -- B -- x
CH - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài X X X -- -- -- x
ĐTTXa - SV hệ ĐTTXa x x x -- -- B x

Ghi chú: B – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, X – được phép đăng ký, x – đăng ký theo các quy định riêng