2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.

From BKwiki
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Redirect page
Jump to navigation Jump to search