Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên đã tốt nghiệp từ K2006 đến hiện tại : đăng ký in bản sao học bạ (dạng bảng điểm dành cho sinh viên đã có bằng tốt nghiệp đại học)

  1. Đăng nhập vào trang web http://mybk.hcmut.edu.vn/my/home.action --> Đăng ký in bảng điểm --> Dành cho sinh viên đã tốt nghiệp --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng ý --> Bấm Đăng ký.
  2. Sau khi đăng ký, SV cần Ghi lại Mã phiếu đăng ký (hoặc in ra “Phiếu đăng ký bảng điểm”
  3. Đến Phòng đào tạo trong vòng 03 ngày làm việc sau khi đăng ký, báo mã phiếu đăng ký (hoặc cầm theo “Phiếu đăng ký” đã in ra) để đóng lệ phí và nhận lại phiếu PĐK có ghi ngày nhận bảng điểm.(Sau 3 ngày làm việc nếu không đóng lệ phí thì phiếu đăng ký sẽ bị hủy).
  4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, cầm theo phiếu đăng ký và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã thanh toán không hoàn lại.