Thảo luận:Hệ thống điện thoại nội bộ

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Quy định gọi từ ngoài vào 84-38.647.356, có mã 08 nữa chứ? 84-(08) 38.647.356--Trantu (thảo luận) 23:57, ngày 24 tháng 6 năm 2015 (ICT)