Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã thay thế cả nội dung bằng “1. Cách đăng ký môn học”)
 
(36 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
1. [[Cách đăng ký môn học]]
+
1. [[Cách đăng ký môn học]]
 +
 
 +
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
 +
 
 +
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]]
 +
 
 +
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
 +
 
 +
5. [[Dự thính hè]]
 +
 
 +
[[Thể loại:Đăng ký môn học]]

Latest revision as of 03:32, 26 February 2016