Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
1. [[Cách đăng ký môn học]]
+
1. [[Cách đăng ký môn học]]
  
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
+
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính]]
+
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]]
  
4. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính khi có TTTN/LVTN]]
+
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
  
5. [[Điều kiện đăng ký TTTN]]
+
5. [[Dự thính hè]]
  
6. [[Điều kiện đăng LVTN]]
+
[[Thể loại:Đăng môn học]]
 
 
7. [[Điều kiện đăng ký LVTN]]
 

Latest revision as of 03:32, 26 February 2016