Difference between revisions of "Đăng ký môn hoc"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(31 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
1. [[Cách đăng ký môn học]]
+
1. [[Cách đăng ký môn học]]
  
2.[[Huỷ môn học đã đăng ký]]
+
2. [[Huỷ môn học đã đăng ký]]
  
[[Tập_tin:Ví dụ.png]]
+
3. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]]
 +
 
 +
4. [[Điều kiện đăng ký TTTN/LVTN]]
 +
 
 +
5. [[Dự thính hè]]
 +
 
 +
[[Thể loại:Đăng ký môn học]]

Latest revision as of 03:32, 26 February 2016