Difference between revisions of "Thu nhận lại"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại ''Phòng đào tạo'' ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 11), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)
 
- Diện [[tạm dừng theo yêu cầu cá nhân]], [[buộc tạm dừng học tập]]: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại ''Phòng đào tạo'' ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 11), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)
 +
 +
[[Thể loại:Học vụ]]

Revision as of 03:10, 26 February 2016

- Diện xử lý học vụ buộc thôi học vì học lực, tự ý bỏ học không có lý do – có ĐTBHK bằng 0 ở một học kỳ chính: làm thủ tục xin cứu xét tại Khoa

- Diện tạm dừng theo yêu cầu cá nhân, buộc tạm dừng học tập: Tải Phiếu đăng ký thu nhận tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu ; Nộp tại Phòng đào tạo ; Thời gian nộp: Học kỳ 1 (đầu tháng 7), Học kỳ 2 (đầu tháng 11), Học kỳ dự thính hè (đầu tháng 5)