Difference between revisions of "Thời gian thanh toán học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
+
Thời gian cụ thể theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo
  
  *'''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán tối thiểu 50% học phí.
+
tham khảo : www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên chính quy --> đăng ký môn học
 
 
  *'''Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK)''': thanh toán phần học phí còn lại.
 
 
 
''(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)''
 
 
 
* Đợt thu học phí các HK dự thính ngoài giờ: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
 
 
 
* Đợt thu học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
 
 
 
[[Thể loại:Học phí]]
 

Revision as of 06:55, 10 March 2016

Thời gian cụ thể theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo

tham khảo : www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên chính quy --> đăng ký môn học