Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN

From BKwiki
Revision as of 12:16, 24 June 2015 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Đợt nộp CCNN Thời gian
Xét chuyển điểm

Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 1)

Tuần học 13 của HK *
Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 2) Tuần học 1 của HK *
Xét tốt nghiệp (đợt 3) Tuần học 5 của HK *
  • Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1
- Các SV nộp CCNN đợt 2 được đăng ký LVTN bổ sung vào tuần 2 của học kỳ. - Các SV nộp CCNN để xét tốt nghiệp sau đợt cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp