Difference between revisions of "Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “* DELF B1, B2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. * DELF A2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2. * T…”)
 
 
Line 4: Line 4:
  
 
* Tú tài Pháp: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.
 
* Tú tài Pháp: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.
 +
 +
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]

Latest revision as of 12:16, 24 June 2015

  • DELF B1, B2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  • DELF A2: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.
  • Tú tài Pháp: quy đổi 10 điểm cho các môn Pháp văn 1, 2.