Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm

From BKwiki
Revision as of 07:33, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên thuộc các khóa trước khóa 2006: muốn in bảng điểm liên hệ trực tiếp Phòng đào tạo – cửa số 4. Riêng sinh viên từ khóa 1987 trở về trước muốn in bảng điểm thì liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa.