Difference between revisions of "Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(No difference)

Latest revision as of 07:36, 26 February 2016

Sinh viên thuộc các khóa trước khóa 2006: muốn in bảng điểm liên hệ trực tiếp Phòng đào tạo – cửa số 4. Riêng sinh viên từ khóa 1987 trở về trước muốn in bảng điểm thì liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa.