Difference between revisions of "Nộp điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Hiện nay, các Giảng viên có thể nộp điểm về nhà trường bằng các cách sau đây: # Đối với bậc Đại học, Cao đẳng: d…”)
 
 
Line 4: Line 4:
 
# Đối với bậc Sau đại học: dùng hệ thống của Phòng Đào tạo Sau đại học
 
# Đối với bậc Sau đại học: dùng hệ thống của Phòng Đào tạo Sau đại học
 
# Các trường hợp đặc biệt khác: dùng bản in Bảng ghi điểm học kỳ để vô điểm và nộp
 
# Các trường hợp đặc biệt khác: dùng bản in Bảng ghi điểm học kỳ để vô điểm và nộp
 +
 +
[[Thể loại:Quản lý điểm]]

Latest revision as of 09:29, 27 December 2016

Hiện nay, các Giảng viên có thể nộp điểm về nhà trường bằng các cách sau đây:

  1. Đối với bậc Đại học, Cao đẳng: dùng hệ thống Nhập điểm trực tuyến để nhập điểm, in từ hệ thống, ký tên và nộp về Phòng đào tạo
  2. Đối với bậc Sau đại học: dùng hệ thống của Phòng Đào tạo Sau đại học
  3. Các trường hợp đặc biệt khác: dùng bản in Bảng ghi điểm học kỳ để vô điểm và nộp