Difference between revisions of "Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
'''1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học'''
 
'''1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học'''
  
Sau 2 năm học, các sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh sẽ không được đăng ký môn học thuộc CTĐT từ năm thứ 3 trở đi, mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc CTĐT của 2 năm đầu (không bị tạm dừng theo quy chế cũ). SV còn được xếp TKB môn Anh văn cơ bản thể hủy nếu không có nhu cầu học
+
SV phải đạt tối thiểu điểm kiểm tra 250 trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ TOEIC 250 (hoặc tương đương) sau 2 năm học. Nếu không đạt mức 250, SV không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương (mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc 2 năm đầu của CTĐT các môn đại cương). SV được khuyến khích (không bắt buộc) tham gia học môn Anh văn cơ bản để đủ trình độ tiếng Anh tham gia các đợt kiểm tra.
  
 
'''2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN'''
 
'''2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN'''

Revision as of 07:25, 2 December 2015

1- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học

SV phải đạt tối thiểu điểm kiểm tra 250 trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc đạt chứng chỉ TOEIC 250 (hoặc tương đương) sau 2 năm học. Nếu không đạt mức 250, SV không được đăng ký các môn học thuộc từ năm 3 của CTĐT, trừ các môn đại cương (mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc 2 năm đầu của CTĐT và các môn đại cương). SV được khuyến khích (không bắt buộc) tham gia học môn Anh văn cơ bản để có đủ trình độ tiếng Anh tham gia các đợt kiểm tra.

2- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN

  • SV không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.
  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.

3- Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

* SV không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp có thể xin tạm dừng học hoặc phải đăng ký ít nhất một môn học trong mỗi HK chính để duy trì trạng thái SV.

  • Nếu không có kết quả ĐKMH thì sẽ bị tạm dừng học. Các SV tạm dừng cần làm đơn thu nhận lại ở HK kế.
  • Chú ý: Không được phép tạm dừng quá 2 HK liên tiếp; Thời gian tạm dừng vẫn tính trong thời gian đào tạo.