Liên hệ trong Trường

From BKwiki
Revision as of 02:34, 26 February 2016 by Trantu (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

LIÊN HỆ KHOA

1 – Cấp giấy xác nhận :

   a) hoãn nghĩa vụ quân sự
   b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân 
   c) xin học bổng
   d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt

2 – Phân ngành

3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ

LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)

1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

2 – Gia hạn đóng học phí

3 – Sinh hoạt công dân

4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học

5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)

1 – Xác nhận không nợ học phí

2 – Nhận biên lai học phí