Difference between revisions of "Liên hệ trong Trường"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
=== '''I-  LIÊN HỆ KHOA :''' ===
+
=== LIÊN HỆ KHOA ===
  
 
1 – Cấp giấy xác nhận :  
 
1 – Cấp giấy xác nhận :  
Line 14: Line 14:
  
 
3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ
 
3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ
 
  
=== '''II-  LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)''' ===
+
=== LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4) ===
  
 
1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội  
 
1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội  
Line 28: Line 27:
 
5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn
 
5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn
  
=== '''III-  LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)''' ===
+
=== LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4) ===
  
 
1 – Xác nhận không nợ học phí     
 
1 – Xác nhận không nợ học phí     

Revision as of 02:34, 26 February 2016

LIÊN HỆ KHOA

1 – Cấp giấy xác nhận :

   a) hoãn nghĩa vụ quân sự
   b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân 
   c) xin học bổng
   d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt

2 – Phân ngành

3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ

LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)

1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

2 – Gia hạn đóng học phí

3 – Sinh hoạt công dân

4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học

5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)

1 – Xác nhận không nợ học phí

2 – Nhận biên lai học phí