Difference between revisions of "Làm lại thẻ sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Hai trang giống nhau, đổi hướng)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''1- Trường hợp làm mất thẻ:'''
+
#đổi [[Qui trình làm lại thẻ sinh viên]]
 
 
* Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
 
* Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
 
 
 
* Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
 
 
 
* Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 
 
 
'''2- Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:'''
 
 
 
* Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
 
 
* Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
 
 
 
* Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 

Latest revision as of 02:26, 26 February 2016